30 Ekim 2017 Pazartesi

Ubuntu ya docker kurulumu

Merhaba, bu yazımda sizlere ubuntu üzerine docker'ın nasıl kurulacağını anlatacağım.
Docker uygulama ve işlemlerini bir container üzerinde çalıştırmanıza olanak sağlayan sunucu yada bilgisayarınızda çalışan ancak çalıştığı ortamdan  kısmi izolasyon  sağlayan yüksek derecede kaynak dostu olan   sanal makine ye benzeyen ancak aralarında çeşitli farklılıklar olan bir  projedir.  Bu upuzun  ve tek cümlelik açıklamadan sonra hemen kuruluma başlayalım.

Docker'ın ne olduğuyla alakalı türkçe de dahil olmak üzere  internet üzerinde yeterince kaynak var. O yüzden bu kısma çok girmeden direkt olarak kurulumunu anlatacağım.

 Docker  minimum olarak  64-bit Ubuntu  ve kernel versiyonu  3.10 üzeri olan bir ubuntu işletim sisteminde çalışır.  64-bit Ubuntu 16.04 server bu ihtiyacı karşılar.

Öncelikle eski versiyon yüklü ise kaldıralım. Var olan üzerine kurmak sorun teşkil edebilir. 

 sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io

Eğer 16.04 ten daha düşük ubuntu varsa bu sistemlerinde  aufs storage driver'ını kullanabilmesi için aşağıdaki paketleri yüklemelisiniz. 
sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r) linux-image-extra-virtual 

Aşağıdaki komutu terminalden çalıştırarak üzerinde bulunduğunuz ubuntu işletim sisteminin  versiyonunu görebilirsiniz. 
lsb_release -a 

Gerekli paketleri yükleyin. 
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common 

Docker'ın resmi(official) GPG anahtarını ekleyin. 
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - 

Oluşturduğunuz anahtarın son 8 karakteri ile arayarak anahtarın oluştuğunu doğrulayın 

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88 

Çıktı aşağıdkai gibi olacaktır
#pub   4096R/0EBFCD88 2017-02-22
#      Key fingerprint = 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A  E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
#uid                  Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>
#sub   4096R/F273FCD8 2017-02-22 

Docker repository ekleyin. 

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" 

Repository ekledikten sonra update komutunu çalıştın. 
sudo apt-get update 

Docker'ın son stabil versiyonunu kurun. 
sudo apt-get install docker-ce 

Docker'ın ayağa kalktığını doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın 
sudo systemctl status docker 

yada 

Yaptığınız docker kurulumunu doğrulamak için hello-world image'ını çalıştırın. 
sudo docker run hello-world 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder