3 Temmuz 2020 Cuma

Kotlin-1 (Android projesi oluşturma ve ilk Counter uygulaması)


Merhaba,
bu yazımda kotlin dili ile geliştirme yapmak için Android Studio ile bir Android projesi oluşturmayı ve bu proje üzerinde basit bir counter uygulaması yapmayı paylaşacağım. Ekrana koyacağımız 2 adet buon ile yine ekrandaki bir label'da yazdırdığımız sayı değerini artırıp azaltacağız.

Android Studio'yu açın.
Android Studio karşılama erkanında "Start a new Android Studio project" butonuna tıklayın.
Bir sonraki sekmede "Empty Activity" seçimini yaparak next'e basın.
Uygulamaya bir isim verin "My First App"
Burada Language kısında "Kotlin" seçtiğinizden emin olun.
Diğer alanları varsayılan değerlerinde bırakarak "Finish" butonuna tıklayın.

Bu adımlardan sonra Android Studio girdiğiniz bilgiler dahilinde kotlin destekli bir proje oluşturacaktır. Oluşturma işleminden sonra yine Android Studio projeyi açarak gradle ile build işlemini başlatacaktır. Build işlemi birkaç dakika sürebilmektedir.

Build işleminden sonra ilk olarak ekrana 2 adet buton ekleyin. Button ekleme işlemini sürükle bırak yöntemiyle yapabileceğiniz gibi 
src/main/res/layout/activity_main.xml dosyasına aşağıdaki satırları ekleyerek te yapabilirsiniz.


<TextView
android:id="@+id/counterTxt"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<Button
android:id="@+id/increaseBtn"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Increase Val"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/counterTxt" />

<Button
android:id="@+id/decreaseBtn"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Decrease Val"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/counterTxt"
app:layout_constraintVertical_bias="0.792" />


 

Üstteki tanıma dikkat ederseniz component ID leri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 

TextView id => android:id="@+id/counterTxt"

Button(Artır) id => android:id="@+id/increaseBtn"

Button(Azalt) id => android:id="@+id/decreaseBtn"Değeri artıran ve eksilten kısımların eklenmesi  için  MainActivity.java yı aşağıdaki şekilde güncelleyin.class MainActivity : AppCompatActivity() {

var number = 0;

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)

val textView: TextView = findViewById(R.id.counterTxt) as TextView
var increaseBtn: Button = findViewById(R.id.increaseBtn) as Button
var decreaseBtn: Button = findViewById(R.id.decreaseBtn) as Button

increaseBtn.setOnClickListener {
number = number + 1;
textView.text = number.toString();
}

decreaseBtn.setOnClickListener {
number = number - 1;
textView.text = number.toString();
}

}
}

 

 


yukarıdaki kodda ilk olarak number adında bir global değişken oluşturuldu. Daha sonra onCreate methodunda textView, increaseBtn ve decreaseBtn'a daha önce atanan  ID ler ile erişildi. Erişilen butonlara setOnClickListener methodu ile click eventleri dinlenmeye başlandı. Son olarak increase veya decrease buttonlarına basınca number değeri güncellenip string'e dönüştürülerek textView'a set edildi.


uygulamanın kodlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

github : https://github.com/lvntyldz/tutorials/tree/master/kotlin-android-app-examples/01-hello-world


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder